OEE (Overall Equipment Effectiveness)

OEE (Overall Equipment Effectiveness), üretim tesislerinde kullanılan bir “en iyi uygulamalar” ölçüsüdür ve planlanmış üretim zamanının ne kadarının gerçekten verimli olduğunu belirler. OEE’nin %100 puanı mükemmel üretimi temsil eder: sadece iyi parçaların üretilmesi, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde, hiç duraksama olmadan. OEE, hem bir ölçüt hem de bir başlangıç ​​noktası olarak kullanılabilir: Ölçüt olarak, OEE,…

Category:

Açıklama

OEE (Overall Equipment Effectiveness), üretim tesislerinde kullanılan bir “en iyi uygulamalar” ölçüsüdür ve planlanmış üretim zamanının ne kadarının gerçekten verimli olduğunu belirler. OEE’nin %100 puanı mükemmel üretimi temsil eder: sadece iyi parçaların üretilmesi, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde, hiç duraksama olmadan.

OEE, hem bir ölçüt hem de bir başlangıç ​​noktası olarak kullanılabilir:

Ölçüt olarak, OEE, belirli bir üretim varlığının performansını endüstri standartlarına, benzer iç tesis varlıklarına veya aynı varlık üzerinde çalışan farklı vardiyalardaki sonuçlara karşı karşılaştırmak için kullanılabilir.

Başlangıç ​​noktası olarak, OEE, belirli bir üretim varlığından atık eliminasyonu konusundaki ilerlemeyi zaman içinde izlemek için kullanılabilir.

OEE BENCHMARKS Bu nedenle, bir ölçüt olarak, “iyi” bir OEE puanı nedir? Dünya standartlarında bir OEE puanı nedir?

%100 OEE mükemmel üretimi temsil eder: sadece iyi parçaların, mümkün olan en hızlı şekilde, hiç durmaksızın üretilmesi.

%85 OEE, kesikli üreticiler için dünya standartları olarak kabul edilir. Birçok şirket için uzun vadeli bir hedef olarak kabul edilebilir.

%60 OEE, kesikli üreticiler için oldukça tipiktir, ancak önemli bir iyileştirme alanı olduğunu gösterir.

%40 OEE, üretim performanslarını izlemeye ve iyileştirmeye yeni başlayan üretim şirketleri için oldukça yaygındır. Bu düşük bir puan ve çoğu durumda, duraksamanın en büyük nedenlerini izlemek ve ele almak gibi basit önlemlerle kolayca iyileştirilebilir (örneğin, durma nedenlerini izlemek ve en büyük duraklama kaynaklarını ele alarak).

OEE puanı için endüstri standartlarını karşılaştırın ve dünya standart sonuçlarını hedefleyin.

BASİT OEE HESAPLAMALARI Peki, OEE puanı nasıl hesaplanır?

En basit anlamıyla, OEE, Tam Verimli Zamanın Planlanmış Üretim Zamanına oranıdır. Uygulamada, OEE şu şekilde hesaplanır:

OEE = (İyi Sayı × İdeal Çevrim Zamanı) / Planlanmış Üretim Zamanı

OEE Formülünde kullanılan bazı terimleri tanımlayalım:

İyi Sayı: hatalı parçalar olmadan üretilen parçalar İdeal Çevrim Zamanı: bir parçayı üretmek için teorik olarak mümkün olan en hızlı zaman Planlanmış Üretim Zamanı: üretim varlığının üretim için planlanmış toplam süresi Tam Verimli Zaman: sadece iyi parçaları mümkün olan en hızlı şekilde üretmek, hiç durmaksızın üretmek demektir Tercih edilen OEE Hesaplama Tercih edilen OEE hesaplama şekli, OEE’yi basit formülde anlatılan yöntemle matematiksel olarak eşdeğer olsa da, üretim sürecindeki atığı daha ayrıntılı bir şekilde inceleyerek daha zengin bir anlayış sunar. Bu hesaplama, üç faktöre ayrılarak yapılır:

Kullanılabilirlik Kaybı Performans Kaybı Kalite Kaybı

OEE, Tam Verimli Zamanın Planlanmış Üretim Zamanına oranıdır. OEE hesaplamalarına Schedule Loss dahil edilmez çünkü üretim yapma niyeti yoktur.

Kullanılabilirlik Hesaplama Kullanılabilirlik, planlanmış üretimi birkaç dakika veya daha uzun süre durduran tüm olayları içeren Kullanılabilirlik Kaybını dikkate alır (genellikle Unplanned Stops gibi ekipman arızaları ve malzeme eksikliklerini içerir) ve Planlı Durdurmaları (örneğin değiştirme süresi gibi).

Kullanılabilirlik, Çalışma Süresi ile Planlanmış Üretim Zamanı arasındaki oran olarak hesaplanır, burada Çalışma Süresi sadece Durdurma Süresini çıkarmış Planlanmış Üretim Zamanıdır:

Kullanılabilirlik = Çalışma Süresi / Planlanmış Üretim Zamanı

Burada Çalışma Süresi = Planlanmış Üretim Zamanı – Durdurma Süresidir.

Performans Hesaplama Performans, çalışırken üretim varlığını maksimum olası hızın altında çalışmasına neden olan tüm faktörleri içeren Performans Kaybını dikkate alır (Yavaş Dönüşler ve Küçük Durdurmalar gibi). Performans, Net Çalışma Süresi ile Çalışma Süresinin oranıdır. Uygulamada, genellikle şu şekilde hesaplanır:

Performans = (İdeal Çevrim Zamanı × Toplam Sayı) / Çalışma Süresi

İdeal Çevrim Zamanı, bir parçayı üretmek için teorik olarak mümkün olan en hızlı zaman olduğundan, İdeal Çevrim Zamanı × Toplam Sayı çarpıldığında sonuç Net Çalışma Süresi – toplam sayı için teorik olarak mümkün olan en hızlı süredir.

Performans hesaplamanın basit bir örneği aşağıda verilmiştir:

Öğe Değer Açıklama İdeal Çevrim Zamanı 1 dakika Bir parçayı üretmek için teorik olarak en hızlı süre. Toplam Sayı 300 Bu vardiyada üretilen toplam miktar. Çalışma Süresi 330 dakika Bu vardiyadaki çalışma süresi (planlanmış üretim süresi eksi durma süresi). Performans 90.9% (İdeal Çevrim Zamanı × Toplam Sayı) / Çalışma Süresi = (1 × 300) / 330 Kalite Hesaplama Kalite, kalite standartlarını karşılamayan üretilmiş parçaları da içeren Kalite Kaybını dikkate alır, bu da daha sonra yeniden işlenen parçaları içerir. Kalite, yalnızca İyi Sayıların, Toplam Sayıya oranı olarak hesaplanır:

Kalite = İyi Sayı / Toplam Sayı

OEE Hesaplama OEE, tüm kayıpları (Durdurma Süre Kaybı, Hız Kaybı ve Kalite Kaybı) dikkate alır ve gerçekten verimli üretim zamanını ölçen bir ölçüdür.

OEE, Tam Verimli Zamanın Planlanmış Üretim Zamanına oranıdır. Uygulamada, şu şekilde hesaplanır:

OEE = Kullanılabilirlik × Performans × Kalite

Kullanılabilirlik, Performans ve Kalite için eşitlikler yukarıdaki denklem için kullanıldığında ve daha basit terimlere indirgendiğinde sonuç aşağıdaki gibi olur:

OEE = (İyi Sayı × İdeal Çevrim Zamanı) / Planlanmış Üretim Zamanı

Bu, yukarıda açıklanan basit OEE hesaplamanın “en basit” haliidir. İyi Sayıyı İdeal Çevrim Zamanı ile çarpmak, Tam Verimli Zamanı (sadece iyi parçaları, mümkün olduğunca hızlı, durmaksızın üretmek) sonucunu verir.

Mükemmel Üretim Daha önce, OEE’nin %100 puanının mükemmel üretimi temsil ettiği açıklanmıştır: sadece iyi parçaların, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde, hiç durmaksızın üretilmesi. Bu mükemmel üretim kavramını OEE hesaplamasıyla nasıl ilişkilendireceğimizi düşünelim:

Yalnızca iyi parçaların üretilmesi, %100 Kalite skorunu temsil eder. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde üretilmesi, %100 Performans skorunu temsil eder. Hiç durmaksızın üretilmesi, %100 Kullanılabilirlik skorunu temsil eder. Gerçek dünya örnekleriyle çalışmak, OEE hesaplamasını öğrenmenin harika bir yoludur.

FABRİKA ZEMİNİ METRİKLERİ OEE, yöneticiler için harika bir araçtır, ancak fabrika zemininde çalışanlar için biraz soyut olabilir. Fabrika zemininde çalışanlar, gerçek zamanlı, kolayca yorumlanabilir ve çok motivasyon kaynağı olan hedefler verildiğinde en iyi sonuçları alırlar. Etkili bir fabrika zemininde metrikler setinin iyi bir örneği TAED’dir:

Hedef: planlanmış üretim hızı tarafından yönlendirilen gerçek zamanlı bir üretim hedefi Gerçek: gerçek üretim miktarı Verimlilik: Hedefin Gerçek oranı; üretim hızı açısından ne kadar geride veya önde olduğunu yüzde olarak gösterir Durdurma Süresi: gerçek zamanlı olarak güncellenen vardiya için biriken plansız durma süresi; bu, belirgin bir eyleme dayalı bir iyileştirme alanına güçlü bir odaklanma sağlar.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“OEE (Overall Equipment Effectiveness)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir