Yamazumi (İş Dengeleme Simülasyonu)

Eğitimin Amacı

Yamazumi yapılan işin süreçler arasındaki senkronizasyonunun sağlanması ve dengeli bir şekilde yapılmasını ifade eder. Yamazumi tekniğinde iş adımları takt zamanı geçmeyecek şekilde bir pano üzerinde gösterilir. Bu eğitimde iş dengelemenin adımları ve nasıl oluşturulacağı anlatılmaktadır.

Eğitimin İçeriği

  • – Yamazumi Nedir?
  • – Sürekli Akış
  • – U Hücreleri
  • – Takt Zamanı
  • – İş Analizi
  • – Görev ve Sorumluluklar
  • – İş Dengeleme Uygulaması

[safir_faq question=”Hedef Kitle” answer=”Yönetici ve Liderler”][safir_faq question=”Süre” answer=”1 G Sınıf”][safir_faq question=”Katılımcı” answer=”12 / 16 Kişi”][safir_faq question=”Ön Koşul” answer=”Yok”]

[safir_descriptionbox header=”Eğitimin Sonucu” content=”” icon=”ok” bg=”question”]