Yalın Liderlik (İlk Seviye)

Eğitimin Amacı

Katılımcıların Yalın Süreç konusunda bilinçlenmeleri ve bu sürece en iyi şekilde liderlik edebilmeleri amaçlanmaktadır. Yalın Liderlerden temel olarak beklentiler; yalın düşünce biçimini şirket içinde yayarak çalışanların başarı seviyesini geliştirmek, çalışanların ‘İsraf’ konusunda bilinçlenmesini sağlamaktır.

Eğitimin İçeriği

  • – Yalın Düşünce Nedir? Nasıl Ortaya Çıkar?
  • – Yalın Düşünce Yapısının Kültüre Olan Yansıması
  • – Yalın Organizasyon Yapısı, Roller ve Görev Dağılımı
  • – Yalın Liderin Sahip Olması Gereken Nitelikler
  • – Görev Tanımı ve Sorumlulukları
  • – Günlük Standart İşi ve Örnekleri
  • – Yakın İlgi (Mendomi) Uygulaması

[safir_faq question=”Hedef Kitle” answer=”Tüm Çalışanlar”][safir_faq question=”Süre” answer=”1 Gün Sınıf”][safir_faq question=”Katılımcı” answer=”18 / 20 Kişi”][safir_faq question=”Ön Koşul” answer=”Yok”]
[safir_descriptionbox header=”Eğitimin Sonucu” content=”Üretimde yaşanabilecek olan sorunlara farklı bakış açıları getirebilmek. İsraflardan kaçınarak işlerin yalın bir şekilde nasıl yapılabileceğini anlamak. Yalın üretim tekniklerinin şirket içerisindeki etkinliğini artırmak.” icon=”ok” bg=”question”]