Kaizen (Sürekli İyileştirme)

Eğitimin Amacı

Kaizen sürekli iyileştirme anlamına gelir. Üretim süreçlerinde israfları ve verimsizlikleri ortadan kaldırarak mevcut durumu geliştirmek ve iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Her günün bir önceki günden daha iyi olması gerekliliği ön plandadır. Bu eğitimin amacı bir felsefe olarak Kaizenin iyi anlaşılıp şirket içerisindeki herkesin bu felsefeye uygun olarak çalışmasını sağlamaktır.

Eğitimin İçeriği

  • – Kaizen Nedir?
  • – Temel Kaizen Kuralları ve Adımları
  • – Kaizen Kültürü Nasıl Oluşur?
  • – Mevcut Sisteme Nasıl Dâhil Edilir?
    • Standart İş Düzenin Oluşturulması
    • Standart İş Üzerinden Kaizen Uygulamaları
  • – Kaizen Uygulamaları Örnekleri

[safir_faq question=”Hedef Kitle” answer=”Tüm Çalışanlar”][safir_faq question=”Süre” answer=”1 Gün Sınıf”][safir_faq question=”Katılımcı” answer=”12 / 16 Kişi”][safir_faq question=”Ön Koşul” answer=”Yok”]
[safir_descriptionbox header=”Eğitimin Sonucu” content=”Problemleri etkin bir şekilde çözebilmek ve standartlaşmış işleri daha iyi bir hale getirme becerisi kazandıracaktır.” icon=”ok” bg=”question”]