Dokümanlar Kategorisi: Yalın Tools

  • 5S

    5S yöntemi birbirini takip eden dört adımda gerçekleştirilir. Bu nedenle Toyota’da bu yönteme 4S de deniyor (günlük dilde bu terim “bugün masayı 4S yapmak zorundayız” şeklinde kullanılıyor). Beşinci adım olan “Shitsuke”, bunu uygulayan kişiye sürdürülebilirlik hakkında düşünmesini hatırlatıyor. dolayısıyla aktif olarak gerçekleştirilemeyen ancak yalnızca ilk dört adımın düzenli ve bilinçli bir şekilde gerçekleştirilmesiyle gösterilebilen bir Adımdır: Sırala (Seiri)…

  • A3

    Toyota’da A3 raporu , yani A3 kağıdı üzerine bir rapor, kendisini standart araç olarak kabul ettirdi. Genellikle bir problemin çözümü, proje durumu, bütçe talebi veya benzeri ile ilgili birçok ayrıntıyı görsel olarak özetler. A3 raporu, PDCA mantığına göre yapılandırılmış, mümkün olduğunca az kelime içeren ve bir konuyu hızlı ve kolay bir şekilde görsel olarak açıklayan, DIN A3 kağıt formatındaki bir rapordur .…