0 (264) 277 00 35
Kaizen Okulu

Yamazumi (İş Dengeleme Simülasyonu)

Eğitimin Amacı

Yamazumi yapılan işin süreçler arasındaki senkronizasyonunun sağlanması ve dengeli bir şekilde yapılmasını ifade eder. Yamazumi tekniğinde iş adımları takt zamanı geçmeyecek şekilde bir pano üzerinde gösterilir. Bu eğitimde iş dengelemenin adımları ve nasıl oluşturulacağı anlatılmaktadır.

Eğitimin İçeriği

  • – Yamazumi Nedir?
  • – Sürekli Akış
  • – U Hücreleri
  • – Takt Zamanı
  • – İş Analizi
  • – Görev ve Sorumluluklar
  • – İş Dengeleme Uygulaması

Hedef Kitle
Yönetici ve Liderler
Süre
1 G Sınıf
Katılımcı
12 / 16 Kişi
Ön Koşul
Yok

Eğitimin Sonucu