0 (264) 277 00 35
Kaizen Okulu

SPC (İstatiksel Proses Kontrol )

Eğitimin Amacı

Proses değişkenliği ölçümü ve proses kontrol amacıyla kullanılan istatiksel teknikler konusunda katılımcıları bilgilendirmek

Eğitimin İçeriği

  • – Temel bilgilendirme ve İPK Felsefesi
  • – Temel istatistik araçları
  • – Proses yaklaşımı
  • – Proses değişkenliği
  • – Proses kontrol diağramları
  • – Proses yeterliliği
  • – Proses yeterliliğinin ölçülmesi
  • – Değerlendirme ve İyileştirme
Hedef Kitle
Yönetici ve Liderler
Süre
1 G Sınıf / 1 G Saha
Katılımcı
12 / 16 Kişi
Ön Koşul
PUKÖ Eğitimi Sonrası
Eğitim Sonucu